• Eindtye
 • Bid jy nog
 • Ken jy vir Jesus
 • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie


Wat sou jou lys van behoeftes wees wat jy benodig om 'n lewe te leef wat God sal plesier? Verseker sal daar baie wees!

Miskien sal jou lys begin om soos volg te lees:

 • Ek benodig wysheid
 • Ek benodig liefde
 • Ek benodig vrede
 • Ek benodig vreugde
 • Ek benodig krag
 • Ek benodig geduld
 • Ek benodig geloof
 • Ek benodig...en so sal ons kan aangaan.

God ken al my behoeftes ja, selfs die waaraan ek nie eers dink nie! Nou, hoe ontmoet God al hierdie behoeftes? Alleenlik in Christus Jesus.

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,

Efésiërs 1:3

9Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;
10en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;

Kolossense 2:9-10
 • Christus is my wysheid.

  in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.

  Kolossense 2:3
 • Christus is my krag.

  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

  Filippense 4:13
 • Christus is my liefde.

  8...want God is liefde.
  9Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.

  1 Johannes 4:8-9
 • Christus is my vrede.

  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie

  Johannes 14:27
 • Christus is my vreugde.

  Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

  Filippense 4:4
 • Christus is my geduld.

  en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,

  Kolossense 1:11

Wat 'n wonderlike berusting in Christus om te weet dat Hy alles vir jou is!

Rus in die Here met die wete dat Hy weet wat jy nodig het elke dag.

Gebed

Vader, baie dankie dat U alles vir my is deur U Seun Christus Jesus!

AMEN