• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

 

1. Die Blydskap Van Hemelvaart Is Die Belofte Van Die Heilige Gees.

 

5 En nou gaan Ek na Hom wat My gestuur het; en niemand van julle vra My: Waar gaan U heen nie? 6 Maar omdat Ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. 7 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Johannes 16:5-7
Die Heilige Gees Kom Om In En By Ons Te Bly

16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: 17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Johannes 14:16-17
Die Heilige Gees Kom Om Ons Te Leer

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Johannes 14:26
Die Heilige Gees Kom Oortuig Van Sonde, Geregtigheid En Oordeel.

8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: 9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; 10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; 11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

Johannes 16:8-11
Die Heilige Gees Kom Om Ons In Die Waarheid Te Lei

Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei;

Johannes 16:13
Die Heilige Gees Kom Om Jesus Te Verheerlik

Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Johannes 16:14
Die Heilige Gees Kom Om Krag Te Gee Vir Getuienis

maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8
2. DIe Blydskap Van Die Hemelvaart Is Dat Dit Die Begin Aandui Van Jesus Se Hemelse Bediening.

Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn;

Hebreërs 9:24
3. Die Blydskap Van Die Hemelvaart Is Die Belofte Van Sy Wederkoms.

1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Johannes 14: 1-3

Gebed

Dankie Here dat ons blydskap in U kan ervaar en kan weet dat U weer op U bepaalde tyd vir ons sal kom!

AMEN