Eindtye Bid jy nog Ken jy vir Jesus Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

J.Wilbur Chapman het London besoek en so die geleentheid gehad om Generaal Booth, die stigter van die Salvation Army, te ontmoet. Generaal Booth was op daardie stadium oor die tagtig jaar. Generaal Booth het getuig van al die stryd en versoekings maar ook die oorwinnings wat hy beleef het. Chapman het aandagtig geluister na Booth.

Na die getuienisse van Booth het Chapman hom gevra om sy geheim van sukses met hom te deel. Trane het in die oë van Booth gekom en toe dit teen sy wang afrol, het hy vertel:
"God het alles besit wat daar was van my. Daar was talle mans met meer intelek as ek, mense met meer geleenthede as wat ek gehad het maar van die dag dat die armste mense van London in my hart in gekom het, het ek myself voorgeneem dat God alles van William Booth sal besit. Indien daar enige krag in die Salvation Army vandag is, is dit omdat God alles van my gehad het. God het al my krag, my wil en die invloed van my lewe besit.
Chapman het daardie dag huistoe gegaan met die wete dat die grootheid van 'n mens se krag in die mate van oorgawe aan God is.

Waar vind jy jou meeste krag? Meet jy dit met aardse dinge? Nou moet jy voor die Here buig en Hom vra om jou te meet in watter mate jy aan Hom oorgegee is. Is daar sekere dinge wat God wil hê jy moet los en jy is nie gewillig nie? Is daar sekere dinge wat God wil hê jy moet opneem maar jy is nie gewillig nie?

Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

1 Samuel 15:22

Gebed

Vader, ek buig voor U neer! Ek kan myself so maklik selfregverdig! Here, toon my in watter mate ek aan U oorgegee en gehoorsaam is? Vader, ek wil U met my alles dien sodat God se herlewing in my sal begin?

AMEN