• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

In 1880 is James Garfield verkies tot president van Amerika. Hy was slegs ses maande in die kantoor toe hy in die rug geskiet is met 'n rewolwer. Hy was nooit bewusteloos nie. Die dokter het by die hospitaal die wond ondersoek met sy vinger om die koeël te vind en te verwyder. Hy het dit nie gevind nie en een van die instrumente gebruik om dit te vind maar ook dit het nie geslaag nie.

Hulle het Garfield na Washington DC geneem en hom so gemaklik moontlik gehou. Talle en talle dokters het gepoog om die koeël te vind maar hulle kon dit nie kry nie. In desperaatheid het die dokters Alexander Graham Bell wat aan 'n klein apparaat gewerk het, wat later die telefoon genoem is, gevra of hy kan help. Hy het die koeël gesoek maar ook hy het dit nie gekry nie. Die president het om sy lewe geveg maar September 1880 is hy oorlede. Hy het gesterf van infeksie van die wond. Die gereelde ondersoek van die wond na die koeël, wat die dokters gedink het hom sal help, het sy dood veroorsaak.

So is dit met talle mense vandag, wat te lank nadruk lê op hul wonde en weier om dit aan die Here Jesus oor te gee. Hulle laat toe dat die infeksie van bitterheid en onvergewingsgesindheid in hul inkruip wat hul geestelike dood veroorsaak.

Het jy wonde met infeksie van bitterheid en onvergewingsgesindheid? Besef jy dat God van jou verlang om die groot Geneesheer in te roep om die wond met Sy bloed te genees? Ja, jou hart is gebroke en dit veroorsaak pyn, maar gee dit vir die Here. Waarom wil jy sterwe terwyl jy nog iets vir God kan beteken?

Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Efésiërs 4:31

en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

Hebreërs 12:15

Gebed

Here ek vergewe hulle net soos U my vergewe – volkome!

AMEN