• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

John Harper is op 29 Mei 1872 in Skotland gebore. Hy het tot bekering gekom op die ouderdom van 14 en op 18jarige ouderdom het hy begin preek. Hy het in 'n meule gewerk totdat 'n predikant van hom gehoor het en hom in 'n gemeente geplaas het in Govan Skotland.

In 1912 was Harper 'n wewenaar met 'n sesjarige dogterjie, Annie Jessie. John Harper is genooi na Chicago om 'n reeksdienste te gaan hou en hy en sy dogter en niggie is met die Titanic na Amerika. Die skip het die ysberg getref en die twee kinders is op reddingsbote geplaas. John Harper het agter gebly en op die skip het hy gepreek en mense na die Here gelei. John het later, toe die skip onder die water gaan, van die skip gespring en in die water rond geswem en gepreek en mense gehelp om die Here aan te neem as hulle Verlosser.

Hierdie is die teksvers wat hy gebruik het in sy boodskap vir die mense.

Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.

Handelinge 16:31

Vriende, het jy die ywer om die Evangelie te verkondig tot die einde? Is jy al gereed om die Evangelie te verkondig?

Hoe baie van ons bely dat ons Christene is maar nooit met iemand deel die wonderlike verlossende Evangelie van Christus Jesus? Kom, laat John Harper jou motiveer en begin om die Blye Boodskap te bring aan mense wat 'n nood daarna het?

Gebed

Here, hier is ek! Gebruik my om in hierdie laaste dae voor U koms die Evangelie te verkondig. Stuur my Here.

AMEN