• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Die Amerikaanse standaard spoorweg meet instrument vir die spore is vier voet agt en 'n half duim. Die vraag hoekom so 'n ongewone meting? Die rede is: want so het hulle dit gebou in Engeland en die Amerikaanse spoorweë is deur Britse ballinge gebou. Hoekom het die Engelse daardie ongewone meting gebruik? Want die mense wat die Tramspore gebou het, het daardie afmeting gebruik.

Hulle het weer op hulle beurt dieselfde afmetings en meet instrument gebruik wat hulle gebruik het om waens te bou wat op vier voet agt en 'n half duim was. Die vraag is nou hoekom het hulle dan daardie afmeting gebruik? Want met enige ander meting het die wa-wiele nie in die spore gepas van die paaie wat daar was nie. Nou, wie het hierdie ou wa-spore paaie gebou? Die eerste langafstand hoofweë is deur die Romeine gebou vir die voordeel van hulle krygsmag. Die weë is toe gebruik vanaf daardie tyd. Die wa-spore is gemaak deur die ou Romeinse oorlog strydkarre. Vier voet agt en 'n half duim was die wydte van die spore van 'n krygswa want dit is volgens die agterkant van twee perde gemaak wat die krygswaens trek. Nooit het daar 'n verandering gekom nie. Hulle het dit maar net so oorgeneem en glo ek baie van hulle het nie eers geweet hoekom hulle die treinspore so bou nie.

Is dit nie so dat talle mense ook in hulle Geestelike lewe maar net daagliks aangaan maar nooit verandering ondergaan omdat pa en ma, oupa en ouma en al die ander dit so doen nie? Ons gaan kerk toe, hoekom? Ons doop, hoekom? Ons gebruik nagmaal, hoekom? Ons lees Bybel, hoekom? Ons praat soos die ander Christene maar weet nie eers altyd hoekom ons so praat nie! Is dit nie die tyd dat jy jou lewe in ag moet neem en 'n verandering moet maak soos die Woord van God dit van jou verlang nie? Ja, moenie soos sommige die Woord bevraagteken nie? Nee, God verwag dat ons dit onvoorwaardelik moet glo maar dit wat ek doen en wat ek lewe dit moet sin maak waarom ek sekere dinge doen en lewe.

en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

Matthéüs 18:3

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

2 Korinthiërs 3:18

Gebed

Onse Vader wat in die Hemel is, lei U vir my dat ek sal verander soos wat U dit van my verlang en dat ek nie in die groef van oorlewering sal lewe nie.

AMEN