• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Daar is talle mense wat nog nooit in hul lewe gehoor het van Henrietta Mears nie. Wie is of was die vrou sal jy wonder? Henrietta was 'n onderwyseres by 'n gemeente in California. Sy het Sondagskool gegee en baie kinders het na die Here gekom en hulle hart vir die Here gegee. Onder hierdie kinders was daar ook twee, later jare, prominente geestelike leiers.

Een van die twee kinders wat sy beinvloed het was Bill Bright. Bill was later die president van 'n groep wat bekend is as, "Campus Crusade for Christ." Hierdie groep, word daar gesê, het meer as twee biljoen mense vir die Here Jesus bereik. Henrietta het Bill beinvloed!

Die tweede persoon was Billy Graham. Ons weet almal wie Billy Graham is en wat hy deur die wêreld vir die Here gedoen en bereik het. Hy het moontlik aan so baie mense, in so baie verskillende plekke van die wêreld, die Evangelie gebring as enige iemand anders in die wêreld.

Wie weet hoeveel mense is deur die invloed van Henrietta Mears op hierdie twee manne, beinvloed deur die jare? Die Here het haar wonderlik gebruik en sy was net gehoorsaam in haar taak wat die Here haar gegee het om haar Sondagskoolklas met passie en leiding van die Heilige Gees aan te bied. Haar liefde en ywer vir die Here het hierdie manne, en hoeveel meer, beinvloed.

Jy is 'n persoon wat deur die Here op hierdie aarde geroep is om 'n taak vir Hom te verrig. Ja, jy moet die Here in alles wat jy doen verheerlik maar ook is jy en ek geroep om ander te beinvloed vir die Evangelie.

En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

Markus 16:15

Watter wyse van beinvloeding het jy op ander mense? Is jy die een wat mense rondom jou aanspoor om te rook? Te drink totdat hulle nie eers weet wie hulle is nie? Dwelms te gebruik? Ontrou aan hul huweliksmaats te wees? Te vloek en te skel?...Wat nog?

Of is jy die een wat mense beinvloed met die Woord, ja die Evangelie wat mense vry maak en vrede gee wat alle verstand te bowe gaan? Vandag moet jy besluit wie en hoe jy mense beinvloed! Sal jou beinvloeding mense na die Hemel neem? Of, Hel toe vir ewig?

Gebed

Here wie is ek? Openbaar my hart sodat ek myself kan ken? Vader ek bely my sonde van rebellie teen U om ander te beinvloed om sonde te doen. Nou neem ek die besluit om my te beywer vir U saak. Dankie dat ek kan weet dat U my sal help.

AMEN