Eindtye Bid jy nog Ken jy vir Jesus Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Daar is 7,959 beloftes in die Woord van God.

In dien jy een belofte per dag neem dan sal dit jou ongeveer 22 jaar neem om al die beloftes te gebruik. God verbind Hom tot die beloftes wat Hy maak.

God sal Sy beloftes nakom.

As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.

2 Timótheüs 2:13

Daarom is dit belangrik dat jy God op Sy Woord sal neem.

Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

2 Korinthiërs 1:20

God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

Númeri 23:19

Ons elkeen kom soms in situasies dat ons nie verstaan waarom en hoekom dinge gebeur nie. Soms vra ons: "Hoekom laat God dit toe?" Nou, dink vanuit God se oogpunt: Hy is Almagtig, Alwetend en Alomteenwoordig en daarom is Hy in beheer van elke situasie. God is die een wat verstaan wat aan die gang is en waarheen Hy met jou oppad is.

Hier is 'n paar beloftes:

1. Beloftes van Voorsiening

 • Johannes 3:17
 • Romeine 10:9-13
 • Efésiërs 2:8-9
 • 1 Timótheüs 2:3-4
 • Hebreërs 6:18

2. Beloftes dat God Gebede Beantwoord

 • Jesaja 65:24
 • Jeremia 33:3
 • Markus 11:24
 • Johannes 16:24
 • Johannes 15:7
 • Jesaja 58:9
 • Efésiërs 3:20
 • Matthéüs 7:7-8

3. Beloftes oor Geloof in God

 • Romeine 12:3
 • 1 Johannes 5:4
 • Markus 9:23
 • Efésiërs 9:23
 • Efésiërs 6:16
 • Johannes 20:29
 • Matthéüs 21:21-22
 • Johannes 16:24

4. Beloftes dat God sal vir ons Krag gee

 • Jesaja 40:29
 • Psalms 29:11
 • Jesaja 26:4
 • Nehemía 8:10
 • Efésiërs 6:10
 • Filippense 4:13
 • Jesaja 58:11

5. Beloftes dat ons God kan Vertrou

 • Spreuke 3:25-26
 • Spreuke 14:26
 • Jesaja 30:15
 • 1 Johannes 3:21-22
 • 1 Johannes 5:14-15

6. Beloftes vir ons Fisiese Behoeftes

 • Filippense 4:19
 • Matthéüs 6:25-26,31-33
 • Deuteronómium 28:1,11,12
 • Lukas 12:30-31
 • Deuteronómium 29:9
 • Psalms 111:5
 • Jesaja 1:19
 • Sagaría 10:1
 • Levítikus 26:3-5

7. Beloftes vir die wat Bang is en Twyfel

 • Jesaja 41:10-13
 • Jesaja 43:1
 • 2 Timótheüs 1:7
 • Lukas 12:6-7
 • 1 Johannes 4:18
 • Romeine 4:21
 • Psalms 112:7
 • Jesaja 58:9

8. Beloftesvir tye van Depressie

 • Psalms 43:5
 • Psalms 73:26
 • Psalms 37:23-24
 • Psalms 34:6
 • Jesaja 49:15
 • Hebreërs 13:5

9. Beloftes in tye van Neerlaag, Mislukking en Hulpeloosheid

 • Johannes 14:1
 • Jesaja 61:1-3
 • Psalms 147:3
 • Romeine 8:28
 • Jesaja 41:13
 • 2 Korinthiërs 12:9
 • Romeine 8:26
 • Hebreërs 13:6
 • 1 Johannes 4:4

10. Beloftes in tye van Bekommernis

 • Matthéüs 6:30,34
 • Filippense 4:6-7
 • Lukas 12:25-26
 • 1 Petrus 5:5-6
 • Psalms 55:2-3
 • Psalms 146:7,9
 • Galásiërs 5:1
 • Matthéüs 11:28-30

Het jy een of meer beloftes waaraan jy vashou? Gryp die beloftes wat God vir jou gee, soos mens 'n reddings-tou sal gryp, en staan vas daarop!

Nou, elke belofte het 'n voorwaarde en dit is jou verantwoordelikheid om die voorwaarde na te kom sodat God Sy belofte kan bevestig in jou lewe!

Gebed

Vader, dankie vir U beloftes wat U vir my gee! Help my om U deur my lewe te verheerlik.

AMEN