• Eindtye
  • Bid jy nog
  • Ken jy vir Jesus
  • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Dit is aan die begin van die reformasie of anders geken as die hervorming dat daar twee Martin's was. Die een was Martin van Basle wat tot die besef van die waarheid gekom het dat 'n mens slegs deur die bloed van Christus gered kan word en natuurlik deur die geloof. Hy was baie bang om hierdie waarheid wat hy ontdek het in die openbaar bekend te maak. Hy het op 'n stuk perkament geskrywe:

"O, wonderlike genadige Christus, ek weet dat ek alleenlik gered kan word deur die bloed van die Lam. Heilige Here Jesus, ek erken U stryd wat U vir my gehad het. Ek het U lief, ek het U lief." Hy het die stukkie perkament mooi opgevou en toe 'n steen uit die muur van sy kamer gehaal en dit daar weg gesteek. Hierdie stukkie perkament is eers omtrent ’n honderd jaar later ontdek.

Dit was dan ook omtrent dieselfde tyd dat Martin Luther dieselfde waarheid ontdek het. Hy het geskryf: "My God het my erken deur aan die kruis vir my te sterf, ek sal nie verdwyn om Hom voor die konings van die wêreld te erken nie."

Die is alom bekend wat daarna gebeur het. Die wêreld onthou vir Martin Luther vir dit wat hy gedoen het. Martin van Basle, wie gee om vir hom wat hy geskryf het?

Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.

Matthéüs 10:32

Liewe vriend of vriendin, is jy een wat die Here Jesus in alle omstandighede en voor almal erken as jou God? Die aanslag van die Satan is hewig op God se kinders om nie by die werk, sportveld en die openbaar oor Hom te praat nie. Aan wie gaan jy gehoorsaam wees? Die owerhede of Christus? Laat ons voortgaan om die wonderlike Evangelie van Verlossing aan die wêreld te bring deur ons lewe en deur ons getuienisse wat Christus vir ons gedoen het.

Gebed

Vader, ek bely U as die Koning wat die verlossing gee aan elkeen wat Hom daarvoor bid.

AMEN