• Eindtye
 • Bid jy nog
 • Ken jy vir Jesus
 • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Gaan hel toe! Vlieg hel toe! Hel is jou voorland! Gaan brand in die hel!
Hierdie is maar 'n paar van die uitroepe wat mense daagliks vir 'n ander skepsel wat deur God geskape is toe-snou.

Het jy al stil geword en oor die hel gedink? Het jy al probeer dink wat 'n verskriklike plek dit is? Het jy al gedink wie almal daar gaan wees?

Graag wil ek jou net 'n paar feite oor die hel gee.

 • Die hel is 'n werklike plek.

  40Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:
  41die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,
  42en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

  Matthéüs 13:40-42

  Hierdie is teksverse wat die letterlike bestaan van die hel bewys.
 • Die hel is vir die Satan en sy demone.

  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

  Openbaring 20:10
 • Die hel is vir almal wat nie in Christus Jesus glo nie.

  12En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
  13En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
  14En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
  15En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

  Openbaring 20:12-15
 • Die hel is vir mense wat voorgee hulle is Christene.

  22Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
  23En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

  Matthéüs 7:22-23

Graag neem ek die vrymoedigheid om jou vandag reguit te vra:
Is jy seker dat indien jy vandag sterwe jy hemel toe sal gaan?

Wag jy kan seker wees hier op aarde:

Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

1 Johannes 5:13

Ek nooi jou uit, Indien jy nie seker is nie, kontak my sodat ek jou kan help.

Wanneer begin hel? Hel begin aan die einde van 'n lewe wat nie aan Christus oorgegee was nie!

Gebed

Here, graag wil ek U hemel be-erwe en daarom gee ek my volkome oor aan U om U te dien en te volg soos die Bybel dit vir my leer! Vergewe my sonde en kom woon in my hart. Dankie Here dat U dit nou vir my doen!

AMEN