• Eindtye
 • Bid jy nog
 • Ken jy vir Jesus
 • Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Dit is laat die nag dat die groot trok by die oornag stop tot stilstand kom. Die groot fris drywer klim uit en stap na die restaurant. Hy sit rustig en plaas sy bestelling. Heerlike warm hamburger en skyfies met 'n glas koue Coke en ys word vir hom bedien. Die volgende oomblik kom drie "bikers", daardie tipe wat soos die "Hell’s Angels" van ouds lyk, aangestap.

Die een druk die burger plat, die ander een vat 'n hand vol skyfies en die derde drink die koeldrank. Hulle tart die groot trok drywer. Hy staan op en neem die strokie na die toonbank en betaal sy bestelling. Hy stap uit na sy trok en vertrek.
"Hy is 'n regte ou sissie" sê die een vir die dame agter die toonbank.
"Ja, ek weet nie van dit nie, maar wat ek wel weet is dat hy nie 'n goeie drywer is nie want hy het so pas oor drie motorfietse gery!"

Sulke insidente gebeur daagliks in ons land en soms in ons lewe ook. Hoe hanteer jy dit? Word jy kwaad as die ander voertuig voor jou inry? Hoe hanteer jy woede by die werk? Of by die huis? Wat van die sportveld?

Die Woord van God noem vir ons vier tipes van woede.

 • Wie kortgebonde is, begaan sotheid;

  Spreuke 14:17

  Hier het ons te doen met skielike woede. Aaaag, dit is as gevolg van my herkoms of my rooi hare!
  Hierdie woede veroorsaak dat jy sotheid begaan. Jy sê dinge en doen dinge waaroor jy spyt gaan wees. Hierdie woede moet beheer word.
 • Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

  Matthéüs 5:22

  Hier het ons te doen met sondige woede. Ons moet nie vir mekaar kwaad wees nie, ons moet eerder mekaar ondersteun en help. Hierdie woede moet bely word.
 • 26Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;
  27en gee aan die duiwel geen plek nie.

  Efésiërs 4:26-27

  Hier het ons te doen met hardnekkige woede. Dit is woede wat altyd daar is, dag vir dag vir dag. Woede vir jou vrou of man of kinders of son skyn in jou oë...Hierdie woede moet oorwin word.
 • Word toornig en moenie sondig nie;

  Efésiërs 4:26

  Lees ook

  1En Hy het weer in die sinagoge gegaan, en dáár was 'n man met 'n verdorde hand.
  2En hulle het Hom in die oog gehou, of Hy hom op die sabbat gesond sou maak, sodat hulle Hom kon aanklae.
  3En Hy sê vir die man met die verdorde hand: Staan op in hul midde.
  4Daarop sê Hy vir hulle: Is dit geoorloof om op die sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stilgebly.
  5En nadat Hy hulle rondom met toorn aangekyk het en tegelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê Hy vir die man: Steek jou hand uit! En hy het dit uitgesteek, en sy hand is herstel, gesond soos die ander een.

  Markus 3:1-5

  Hierdie sal ons Geheiligde woede noem. Hierdie woede moet in die regte rigting gekanaliseer word tot eer van die Here.

Kom laat ons elkeen onsself in die Lig van die Woord ondersoek? Kyk wat is by jou teenwoordig? Bring dit vir die Here en gee jou wil en keuses en lewe vir Hom?

Gebed

Here, ek raak soms so woedend, wees my genadig en vergewe my.

AMEN