Eindtye Bid jy nog Ken jy vir Jesus Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie


Aan watter stem is jy gehoorsaam?

A. Die Heilige Gees se stem.

 • Die Heilige Gees is 'n "Gentleman" en Hy maak jou bewus van sonde en die wil van God. Handelinge 13:2
 • Die Heilige Gees werk normaalweg deur rustige deurdagte besluitneming na voldoende gebed en vrootmoediging. Handelinge 15:28
 • Waar die wil van God bekend is vra die Heilige Gees: Doen die wil van God dadelik. Matthéüs 6:33
 • Die Heilige Gees verlig t.o.v. die gevolge van sonde of verkeerde besluite.
 • Die Heilige Gees werk hoop en blydskap waar berou oor sonde is. Hy verseker jou dat Jesus se bloed nooit ophou reinig waar berou is. Psalms 51:14
 • Die Heilige Gees herinner aan tekste uit die Bybel. Johannes 14:26
 • Die Heilige Gees wil jou in kontak met mede-christene bring omdat almal saam die liggaam van Christus is en mekaar nodig het. Handelinge 2:44-46
 • Die Heilige Gees wys jou op al die beloftes van God in die Bybel, sy getrouheid, liefde vir sondaars – al struikel ons dikwels. Hebreërs 11;11
 • Die Heilige Gees oortuig dat gebed sake verander omdat God regeer en alles van Jesus ons voorspraak afhang. Filippense 1:6 en Hebreërs 12:2
 • Die Heilige Gees laat jou die verlede vergeet, dat sondes wat bely is deur God vergeet is, Hy beskerm teen valse skuldgevoelens en oorgevoeligheid. Jeremia 43:25

B. Die stem van die Satan

 • Die Satan is 'n neulkous. Hy torring aan jou tot jy oortree. – Matthéüs 4:1-10
 • Die Satan druk om oorhaastig en ondeurdag te besluit sonder behoorlike gebed en verootmoediging. Jesaja 28:16
 • Die Satan beywer hom vir uitstel en vertragings. Lukas 9:61
 • Die Satan verblind jou vir die gevol van verkeerde besluite en sonde. Spreuke 6:28-33
 • Die Satan werk wanhoop en depressie selfs waar berou oor sonde is. Hy oortuig dat die Here jou verwerp het, dat jy die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het. Hy probeer jou moed breek. Matthéüs 27:3-5
 • Die Satan maak jou van jou gevoel afhanklik. 1 Johannes 5:10
 • Die Satan probeer jou afsluit en onttrek van ander gelowiges. Hy maak jou wys dat hulle nie van jou hou nie. Hy wil dat jy verbitter en eensaam wees. Hebreërs 12:15
 • Die Satan konsentreer op die negatiewe dinge in die Bybel.
 • Die Satan oortuig jou dat alles van jouself en die noodlot afhang. Wat jou moet oorkom sal met jou gebeur.
 • Die Satan herinner aan die verlede en laat jou altyd daaroor praat. Hy wek oorgevoeligheid en valse skuldgevoelens. Openbaring 12:10

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Romeine 12:2

Gebed

Here, verander my gemoed om U wil te doen en aan U stem gehoorsaam te wees.

AMEN