Sunday, 16 December 2018

Welkom by ons Predikers Bladsy

Ons is baie dankbaar vir die toestemming wat ons ontvang het om die media op die Internet beskikbaar te maak. Mag die Here julle sëen met insig, wysheid, krag en deursettings vermoeë om getrou die Woord te bedien en vir ons oop te breek. Al ons media in nou op YouTube, die Hosea46Video kanaal, beskikbaar.
RSS
Ps. Raymond Lombard

Ps. Raymond Lombard

 • 2013-08-07
 • View Count 7404
Pastoor Raymond Lombard is al reeds vanaf 1982 in die voltydse bediening. Hy is bekend vir sy weeklikse aanbieding van Fokus op die Woord op Radio Tygerberg, wat meer as 528 000 luisteraars in die Wes-Kaap bereik.
Lees Meer...
Ds. Johan Cloete

Ds. Johan Cloete

 • 2012-07-06
 • View Count 3437
Ds. Johan Cloete is in Nelspruit gebore. Hy voltooi sy skoolloopbaan in Ladysmith, Natal. Tydens 'n Jeugkamp geleentheid gedurende sy matriek jaar, kom hy tot bekering. Nadat hy sy diensplig in die Lugmag voltooi het, begin hy 'n loopbaan in die mynwese.
Lees Meer...
Dr. Soon Zevenster

Dr. Soon Zevenster

 • 2012-01-14
 • View Count 4622
Dr. Soon Zevenster, is 'n skrywer en dinamiese prediker met 'n passie vir die Evangelie. Hy is bekend vir die stig van Radio Tygerberg radiostasie. Hy was vyf en twintig jaar in Tygerberggemeente werksaam waar sy preke op kassette opgeneem en beskikbaar gemaak was vir lidmate om met ander te deel wat nie maklik sy dienste kon bywoon nie.
Lees Meer...
Dr. Andre Bester

Dr. Andre Bester

 • 2011-07-02
 • View Count 3387
Dr. Andrè Bester is in 1962 gebore en het matrikuleer te Hoërskool Stoffberg, Brakpan. Hy het twee jaar diensplig gedoen te die Leergimnasium, Heidelberg. Na my diensplig het hy 'n Nasionale Diploma in Siviele Ingenieurswese aan die Technikon Witwatersrand verwerf. Daarna het hy vir ongeveer agt jaar as ingenieurstegnikus gewerk.
Lees Meer...
Dr. Hennie Prinsloo

Dr. Hennie Prinsloo

 • 2011-03-03
 • View Count 5589
Dr. Hennie Prinsloo is gebore in die jaar 1950 in Kroonstad, Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika. Op 14 jarige ouderdom kom hy tot bekering, en neem Jesus Christus aan as persoonlike Saligmaker. Uit Jesaja 42:6-7 roep die Here hom tot voltydse diens. Na matriek is hy vir voltydse studie na die Kweekskool van die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid Afrika waar hy hom as predikant bekwaam.
Lees Meer...
Ds. Johan Botha

Ds. Johan Botha

 • 2011-01-06
 • View Count 2683
Ds. Johan Botha is op 6 Oktober 1956 in Beaufort-Wes in die Kaapprovinsie gebore, waar hy meeste van sy vroeë kinderjare deurgebring het. Op vyfjarige ouderdom verhuis sy ouers na Pretoria, waar hy dan ook sy skoolloopbaan begin en in 1974 vanuit die Hoërskool CR Swart matrikuleer.
Lees Meer...