Sunday, 16 December 2018

Welkom by ons Predikers Bladsy

Ons is baie dankbaar vir die toestemming wat ons ontvang het om die media op die Internet beskikbaar te maak. Mag die Here julle sëen met insig, wysheid, krag en deursettings vermoeë om getrou die Woord te bedien en vir ons oop te breek. Al ons media in nou op YouTube, die Hosea46Video kanaal, beskikbaar.

Dr. Soon Zevenster

  • 2012-01-14
  • View Count 4621
Dr. Soon Zevenster

Dr. Soon Zevenster, is 'n skrywer en dinamiese prediker met 'n passie vir die Evangelie. Hy is bekend vir die stig van Radio Tygerberg radiostasie. Hy was vyf en twintig jaar in Tygerberggemeente werksaam waar sy preke op kassette opgeneem en beskikbaar gemaak was vir lidmate om met ander te deel wat nie maklik sy dienste kon bywoon nie.

In die vroeë tagtiger jare nadat hy een aand vanaf Tygerberg heuwel in vervoering gestaan en kyk het na die miljoene stadsliggies is die gedagte aan 'n Evangeliese radiostasie gebore. Die liggies het vir hom laat besef dat elke liggie mense verteenwoordig wat die Evangelie moet hoor. Deur die Here se genade is Radio Tygerberg een lang suksesverhaal, dit is die grootste Christelike Gemeenskapsradiostasie in Suid-Afrika. Hulle het tans vyfhonderd en dertig duisend luisteraars.

Dr. Soon is nou afgetrede en woon saam met sy vrou Betsie in die Kaap waar hulle naby hulle kinders kan wees, maar hy behartig steeds drie Bybelprogramme per week oor die radio en is gereeld besig met evangeliesasie uitreike in die agtergeblewe gemeenskappe.

Share

Comment function is not open