Sunday, 16 December 2018

Welkom by ons Predikers Bladsy

Ons is baie dankbaar vir die toestemming wat ons ontvang het om die media op die Internet beskikbaar te maak. Mag die Here julle sëen met insig, wysheid, krag en deursettings vermoeë om getrou die Woord te bedien en vir ons oop te breek. Al ons media in nou op YouTube, die Hosea46Video kanaal, beskikbaar.

Dr. Andre Bester

  • 2011-07-02
  • View Count 3386
Dr. Andre Bester

Dr. Andrè Bester is in 1962 gebore en het matrikuleer te Hoërskool Stoffberg, Brakpan. Hy het twee jaar diensplig gedoen te die Leergimnasium, Heidelberg. Na my diensplig het hy 'n Nasionale Diploma in Siviele Ingenieurswese aan die Technikon Witwatersrand verwerf. Daarna het hy vir ongeveer agt jaar as ingenieurstegnikus gewerk.

Op die ouderdom van 29 het hy gehoorsaam geraak aan die roepstem van die Here en het na die Seminarie van die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika gegaan waar hy in 1995 afstudeer het. Met sy gesin het hulle die volgende gemeentes bedien: Oos-Londen sewe jaar, Mosselbaai twee jaar en Pretoria Wonderboom vyf jaar. Gedurende sy bediening in Oos-Londen het die Here vir hom gelei om nagraads in Praktiese Teologie te studeer aan die Universiteit van die Vrystaat, 'n proses waarmee hy vir tien jaar besig was.

Dr. Andrè Bester is nou reeds twee jaar lektor aan die Seminarie van die EGK waar hy die volgende vakke doseer: Grieks, Nuwe Testament, Eskatologie en algemene Kerkgeskiedenis.

Share

Comment function is not open