Ps. Raymond Lombard

Ps. Raymond Lombard

Pastoor Raymond Lombard is al reeds vanaf 1982 in die voltydse bediening. Hy is bekend vir sy weeklikse aanbieding van Fokus op die Woord op Radio Tygerberg, wat meer as 528 000 luisteraars in die Wes-Kaap bereik.

Benewens sy rol as senior leraar in Parow Lewende Woord Gemeente, dien hy ook in verskeie leierskaprolle wat sending en opleiding betref. Hy is direkteur van "Wheels for God's Word" wat werksaam is in meer as 28 lande in Afrika.